Frågor och svar

Här finns vanliga frågor samlade. Hittar du inte inte den information du söker här kan alltid kontakta oss.

Skicka sms, allmäna frågor

Du kan skicka till i stort sett hela världen, läs mer här.
Ja, du kan skicka till flera mottagare i samma utskick. På hemsidan kan man läsa in Excelfil med nummer, och även spara nummer i grupper. I SM-Ace kan man också skapa grupper. Med epost-SMS kan man bifoga fil med flera nummer.
Man kan skicka meddelanden med upp till 750 tecken. Observera att ett SMS kan innehålla max 160 tecken. Vad som sker är att om texten är längre än 160 tecken delas den upp i flera SMS-delar. Dessa delar sätts sedan ihop av mottagande telefon, och presenteras som ett enda långt meddelande. Obs, varje SMS-del debiteras.
Texavsändare
Denna text visas som avsändare och syns i mottagarens mobil. Den kan vara max 11 tecken och får inte innehålla å, ä eller ö. Anger du en textavsändare kan mottagaren inte svara på SMS:et.
Mobilnummer
Du kan ange ett mobilnummer. Mottagaren kan då svara på SMS:et, precis som om det var skickat från en mobil. Svaret skickas alltså till avsändarnumret.
72323 (Svar till inkorg hos Pixie)
Anger man nummer 72323 som avsändare kommer mottagaren kunna svara på SMS:et, se Ta emot svar på SMS jag har skickat ut. nedan.
(Till norska abonnenter kan 1963 anges, och för övriga länder kan 4560991000 användas. Man kan alltid ange 72323, vårt system byter till 1963 (Norge) eller 4560991000 (övriga) automatiskt baserat på landsnummer. Man kan alltså ha nummer med olika landsnummer i samma utskick.)
Eget virtuellt nummer
Man kan abonnera på ett eget (virtuellt) mobilnummer för att ta emot SMS. Läs mer om detta här.
Här ser du statistik per dag. På denna sida kan du även generera en Excelfil med detaljerad sändinformation. Detaljerad infomration per dag, med sökfunktion för att leta efter specifika SMS hittar du här.
Ja, du kan använda både Web-SMS och SM-Ace på flera datorer samtidigt med samma konto. Om man är flera personer som använder Web-SMS kan med fördel skapa egna (lokala) konton för inloggning. Du kan också ge dem olika behörighet till olika funktioner.

Om du inte har en egen funktion för at låta kunderna ta bort sina nummer från dina utskick (så kallad out-out) kan du använda våran funktion:

När du skickar ditt SMS anger du en parameter i SMS-texten, Den blir sedan en länk i SMS-et, som mottagaren kan klicka på för att avregistrera/blockera framtida SMS.
Parametern är _BLOCKSMSLINK_

Exempel.

Rea på lördag! Välkommen!
Vill du inte har fler SMS? Klicka här:
_BLOCKSMSLINK_

Detta blir då ungefär så här för mottagaren:

Rea på lördag! Välkommen!
Vill du inte har fler SMS? Klicka här:
http://bsms.se/uid=9889789

Blockerade nummer ligger sparade i en blockeringslista centralt hos oss. Vi filtrerar bort dessa, även om du skulle råka ange numret i ett utskick (blockerade nummer kostar alltså inget om de finns med i ett utskick). Vi raderar dem även från ev grupp/telefonbok om de ligger där.
Alltså, de kan ligga kvar i grupper eller råka bli tillagda igen, men de slipper SMS oavsett.
Observera att systemet bearbetar blockeringar under följande natt. Fler SMS till samma mottagare samma dag bör därför unvikas.

Ta emot SMS

Man kan ta emot SMS antingen via prefix eller eget (virtuellt) mobilnummer. Läs mer om detta här. I detta fall kan man alltså skicka direkt till dej. Har man först skickat ut SMS, och vill kunna ta emot svar finns lite andra metoder, se nästa punkt under.
Det finns tre olika sätt att ta emot SMS-svar:
Egen mobil
Ange ditt eget mobilnummer som avsändare om du vill ha svar till din mobil.
Använda vår svarsfunktion
Om man anger avsändare 72323 kan mottagaren svara. Svaren finns alltid tillgängliga på hemsidan. Om man skickat SMS:et via epost eller SM-Ace, så kommer svaret tillbaka till klienten du skickat ifrån.
Man kan i detta fall inte själv ange avsändare, den måste alltid vara 72323. Skickar man via hemsidan eller SMS kryssar man i rutan för svar tillbaka. SKickar man via epost skriver man 72323 som avsändare.
Svar till eget virtuellt mobilnummer
Abonnerar man på eget virtuellt mobilnummer kan man ange detta som avsändare när man skickar ut SMS. FInns på hemsidan. Man kan även vidarebefordra SMS till epost och/eller mobil.
Här kan du se inkommande SMS samt lågga till vidarebefordran.

Priser

Den enda kostnaden är per skickat sms. Se prislista. Det finns heller inga start, månad eller andra löpande fasta kostnader.
Avsändaren betalar sin vanliga operatörstaxa (även till nummer 72323).

API, gränssnitt

Man kan skicka sms via vår sms-server. Vi erbjuder två möjligheter. Ett lättanvänt HTTP-gränssnitt, samt via e-post. Kan din applikation skicka epost är det väldigt enkelt att få igång SMS via epost. Vill man ha lite mer möjligheter, tex få leveransrapport, eller kunna ta emot SMS är http-protokollet att föredra.
Vi tagit fram en app för sändning och mottagning av SMS i Zapier. Koppla ihop din epost, Jotform, Google Calendar, Weebly, Shopify etc med Pixie på nolltid.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ja, troligen. Så fort du skickar SMS till andra än dej själv så blir du sannolikt per automatik personuppgiftsansvarig. Ett undantag skulle tex vara om du har egen firma och bara skickar SMS-larm till dej själv.
Pixie har tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal som ni kan nyttja om ni inte har tagit fram ett eget avtal.
Läs mer här.
När det gäller våra kunders uppgifter lagras endast fakturaadresser. Kunder kan även frivilligt ange epostadress(er) till administratör samt för utskick av driftinformation. epost till dessa adresser innehåller aldrig personlig information.

Våra kunder kan i sin tur lagra viss information:
Namn och nummer
Våra kunder kan lagra sina kunders nummer (och namn) i mottagarlistor. Detta är dock inget som krävs för att kunna skicka SMS, nummer kan även anges manuellt, läsas in från fil, via API etc. Lagrade nummer är lätta att söka efter och går givetvis att radera.
Statistik/historik skickade SMS
Alla skickade SMS lagras för statistik/historik. Pixie Data sätter maxtider för lagring av statistik i enighet med GDPRs direktiv och rekommendationer.
All data lagras på inåsta servrar i serverhall (i Stockholm, Sverige). Tillgång till all data begränsas till ett fåtal betrodda personer. Varken epostadresser eller SMS-data lagras hos någon hosting/molntjänst.
För mer information om GDPR, se här.


Hittar du inget svar på din fråga kan du skicka den till oss via support.