Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du/din organisation är Persondataansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ansvarar ni för att upprätta skriftliga avtal med era Personuppgiftsbiträden. Då Pixie Data hanterar mobilnummer, text samt eventuellt namn (sparade kontakter) blir Pixie Data ert personuppgiftsbiträde. Pixie har tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal som ni kan nyttja om ni inte har tagit fram ett eget avtal.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Som personuppgiftsansvarig är ni (vår kund) ansvarig för att upprätta skriftliga avtal med era Personuppgiftsbiträden. Vi har tagit fram ett avtal som ni gärna får nyttja för detta ändamål. Här kan ni hämta vårt Personuppgiftsbiträdesavtal. När ni hämtat det kan ni:

1. Skriva på det (2 exemplar).
2. Ange returadress (dit vi ska skicka avtalet efter vår påskrift).
3. Posta avtalen (2 exemplar) till:

Pixie Data
Kocksgatan 28
116 24 Stockholm

4. Vi skriver under och returnerar ett exemplar.

GDPR i praktiken hos Pixie

Som kund kan ni spara kontakter (nummer och ev namn). Dessa styr ni helt över, och kan raderas när som helst. Vi har satt maxgränser för hur länge SMS-statistik lagras. Från och med 2018-05-25 lagras SMS-statistik enligt följande:
• SMS äldre än tre månader: Text raderas, nummer anonymiseras (tex 072424144 => 0724241**)
• SMS äldre än sex månader: Hela SMS:et (nummer och text) raderas.
Efter sex månader är det alltså inte möjligt att skapa statistikfil eller spåra SMS varken via nummer eller innehåll.
(Dock sparas visst underlag lokalt i faktureringssyfte upp till ett år)
Sedan tidigare kan kunder sätta egna (kortare tider) för ovanstående åtgärder under kontoinställningar.
Dessa maxtider kan ändras i enighet med framtida direktiv och rekommendationer i GDPR.
Tillgång till all data begränsas till ett fåtal (max 3) betrodda personer.

Opt-Out / avregistrering / blockering av SMS

Vi erbjuder en enkel metod som låter era mottagare att avregistrera sig från framtida utskick. Läs "Opt-Out / avregistrering / blockering av SMS" på sidan Frågor & svar.