Täckning & leveranssäkerhet

Vilka länder?

Man kan skicka sms till nästan alla länder i världen. Komplett lista över länder och priser hittar du här. Du kan alltid skicka till abonnenter från dessa länder, oavsett var de befinner sig. Du kan tex skicka till ett Telianummer som befinner sig i Thailand.
Några länder som dock kan vara besvärliga att skicka till är USA, Kanada och ett fåtal länder i Sydamerika. Orsaken är inte en begränsning hos oss, utan ett resultat av deras telefoni-infrastruktur.

Leveranssäkerhet

Vår leveranssäkerhet är jämförbar med sms som skickas från mobil. Alla nummer kontrolleras mha HLR (home location register). På detta sätt vet vi alltid i vilket nät abonnenten befinner sig, samt vilken operatör den tillhör. Om numret är korrekt kommer alltså SMSet alltid fram (*).
Även om leveranssäkerheten är hög så kan tid från utskick till leverans ibland variera, även om det i de flesta fall går på under 10 sekunder. Orsaken är att denna typ av sms kommer in i mobilnäten utifrån, och sms inom mobilnät har alltid högre prioritet. Även tekniska problem någonstans i kedjan kan i sällsynta fall orsaka förseningar.
Priset på SMS hittar du på sidan Priser.


(*) Ett SMS kan misslyckas även om numret är korrekt om ett allvarligt tekniskt fel skulle uppstå någonstans i kedjan. Leverans kan ej garanteras vid roaming, dvs om abonnnenten befinner sig utomlands. Vi kan av detta skäl aldrig helt garantera att SMS aldrig misslyckas. Dessutom kan sms misslyckas till abonnenter i USA, Canada och delar av sydamerika, se Vilka länder ovan.