Support

Här hittar du instruktioner för hur man:

Hittar du inte inte den information du söker här kan alltid kontakta oss. Innan du gör det så kanske du kan hitta svaret själv under Frågor & Svar

SMS via hemsidan

Att skicka SMS via hemsidan är det enklaste sättet, och täcker de flestas behov. Logga In, välj Skicka SMS, och du är igång. Man anger avsändare, mottagare samt text, klickar sedan Kontrollera SMS, och om allt är ok klickar man slutligen Skicka SMS. Mottagare kan antingen skrivas direkt i formuläret, plockas från Sparade mottagare eller läsas in från fil. Man kan även schemalägga SMS.
Det finns detaljerad hjälp online, så webb-SMS beskrivs inte i detalj här.

SMS via e-post

SMS via e-post låter dej skicka SMS från vilken e-post klient som helst.
Innan du kan börja skicka SMS via e-post måste du ha registrerat den e-postadress du vill skicka från.
Registera e-postadress >>

Mottagare

Det finns två sätt att ange mottagare:

 • Skriva mottagande mobilnummer följt av @emailsms.se i mottagarfältet.
 • Bifoga en fil med mobilnummer och ange all@emailsms.se i mottagarfältet.
Observera att i dokumentationen på denna sida beskrivs hur man skickar epost-sms i nya portalen. Om du fortfarande använder den gamla, byt ut @emailsms.se till @pixie.se.

Mottagarnummer i mottagarfältet

Ange numret med landskod framför @emailsms.se

Exempel:
4671243355@emailsms.se
071243355@emailsms.se (nummer utan landskod antas vara svenska nummer)

email_5.gif

Mottagarnummer i bifogad fil

Denna metod är lämplig vid utskick till ett stort antal mottagare.
Ange sms@emailsms.se som mottagare.
Skapa en textfil eller med alla nummer som skall ha sms:et. Numren skall vara i en kolumn. Nummer utan landsnummer antas vara svenska.
Bifoga nummerfilen i e-postmeddelandet.
En textfil kan du skapa programmet Notepad/Anteckningar, eller om du sparar en lista i Word eller Excel och anger Spara som/Filformat: Oformaterad text (txt).

Exempel på e-post-sms med bifogad mottagarfil:

emailsms_example2.png
imp_numbers.gif

Avsändare

I ämnesfältet kan du ange något av följande:

 • En avsändartext. Denna text fungerar som avsändare och syns i mottagarens mobil. Denna text kan vara max 11 tecken och får inte innehålla å, ä eller ö.
 • Mobilnummer. Du kan ange ett mobilnummer. Använd samma format som för mottagarnummer. Exempel: 079454541, 467089434.

Text

I e-postmeddelandets textfönster anger du förstås själva sms-texten. Du kan kan skriva upp till 1000 tecken. Observera att långa meddelanden (mer än 160 tecken) delas upp till flera sms, där varje del-sms är avgiftsbelagt.

Säkerhet

Om man vid registreringen anger att lösenord krävs vid sändning av epost-sms, så måste lösenordet alltid läggas till sist i ämnesfältet. Man måste ha angett detta krav vid registreringen, se Alternativ vid registering.

Exempel:
Anders iSj4Slf9 (textavsändare samt lösenord)

Registrera e-postadress

Innan du kan börja skicka sms via e-post måste du registrera den/de e-postadresser du vill kunna skicka sms från. Du kan registrera flera e-postadresser. Därefter kan du skicka sms fritt från dessa e-postadresser. Du kan när som helst ändra/ta bort dessa adresser. Innan du registrerar dej för sms via e-post, läs om säkerhet nedan.

1. Klicka på rubriken Logga in. Logga in med hjälp av dina kunduppgifter.

Gamla systemet:
2a. Välj Konfigurera Epost-SMS.
Nya systemet:
2b. Välj Inställningar/Epost-till-SMS.
3. Nu kan du lägga till nya epostadresser.

Alternativ vid registrering

Det finns ett antal tillval som du kan ange vid registreringen om du vill. Några exempel är HQ-sms som förval, inställningar för statusrapport via epost, alternativ adress för statusrapporter mm. Det finns detaljerad info om dessa vid registreringen.
Ett alternativ är lösenordskrav vid sändning. Om du vill öka säkerheten och försvåra för obehöriga att använda ditt konto, kan du vid registreringen ange att lösenord krävs vid varje utskick av epost-sms. Om man anger att lösenord krävs måste lösenordet anges när man sedan skickar sms, se Säkerhet på sidan där sändning beskrivs.

Säkerhet

Precis som med allt annat finns det en möjlighet att utnyttja denna tjänst otillbörligt. Det finns en teoretiskt möjlighet att någon känner till att ni använder denna tjänst och dessutom kan er avsändaradress och "hackar" sin e-post så att din adress blir avsändaradress i stället för sin egen. Vi känner inte till något fall där detta har hänt, men vill ändå påpeka detta. Säkerhet ökar dock avsevärt om man kräver lösenord, Alternativ vid registrering ovan.

Ta emot SMS

Med ett prefix eller virtuellt mobilnummer kan man kan ta emot SMS i vårt system. Sms:en kan sedan läsas på hemsidan, men kan också vidarebefordras till en/flera e-postadresser samt som SMS till mobil.
Förutom att man på detta sätt kan ta emot SMS, kan man också skapa enkla regler för automatiskt svar samt om numret skall sparas i en SMS-grupp.
(Beställ prefix eller nummer via support)
Du kan också ange ditt mobilnummer som avsändare. Då kommer eventuella svar till din mobil.

Fungerar för vem?Ska man ha ett prefix eller ett nummer?
Virtuellt nummer I stort sett hela världen, men man måste välja nummer i det/de land man vill kunna ta emot SMS från. Pixie kan erbjuda virtuella nummer från nästan alla länder. Passar bra när man skickar ofta till samma nummer, tex tidrapportering etc. Känslan blir som att man skickar SMS till ett vanligt mobilnummer.

Ej känsligt för textens innehåll, alla SMS skickade till kundens nummer kommer fram. Numret är lika långt som ett vanligt mobilnummer.
Prefix

Svenska abonnenter kan skicka till 72323 även från utlandet.
Andra nummer finns för icke-svenska abonnenter, se nedan.

OBS! Abonnmang som är spärrade för 723-nummer kan inte skicka SMS via prefix

Passar bra för tex reklamkampanjer och liknande där man registrerar sitt intresse eller anmäler sig, och möjligen avregistrerar sig vid senare tillfälle.

Enkelt kort nummer, men SMS-text måste inledas med rätt prefix.

Eget nummer

Ett virtuellt mobilnummer ser ut som ett vanligt mobilnummer, och kan ta emot SMS. Då numret är kundens eget kommer alla SMS, oavsett text, att hamna i kundens SMS-inkorg (och ev. vidarebefordras till epost/mobil).

Prefix

Med prefix menas första ordet i ett SMS. Alla sms som inleds med kundens prefix och skickas till nummer 72323 hamnar i kundens inkorg i vårt system (och ev. vidarebefordras till epost/mobil). Avsändaren skickar sms enligt [ditt prefix] [text], och är gratis (operatörskostnad tillkommer) för avsändaren.
Exempel:
Du har en tidning, och tänker lotta ut en gratisprenumeration. Du har prefix "Hundbladet" hos Pixie Data. Man anmäler sig (dvs sitt mobilnummer) till utlottningen genom att skicka "HUNDBLADET LOTTERI" till nummer 72323.

Du ska hålla en kurs, och erbjuder anmälning till kursen vid prefix "Kurskungen". I reklamen står det:
"Anmäl dej till kursen genom att skicka ett SMS till 72323 med texten "Kurskungen <kurskod> <namn> <email>".

Prefix utanför Sverige

Det finns möjlighet att ha eget prefix i andra länder än Sverige. Det finns kortnummer för Sverige och Norge. Fördelen med kortnummer är att det förenklar för den som ska skicka SMS. För övriga länder, eller om man vill kunna ta emot SMS från flera länder via samma prefix så finns det även ett internationellt nummer.
Observera: Vill du ha samma prefix på flera nummer måste samma prefix registeras per nummer.

LandNummer
Sverige 72323
Norge 1963
Alla länder +4560991000

Regler vid mottagning av SMS

Förutom möjligheten att ta emot SMS kan man konfigurera regler för vad som skall ske när ett SMS kommer in via ett prefix eller eget nummer:

Vidarebefordran av SMS till epostadresser och/eller mobilnummer

Vidarebefordra SMS till epost eller mobilnummer. Du kan ange flera adresser och nummer som samtliga ska får SMS:et.

Automatisk registrering till SMS-grupper och SMS-prenumeration

Man kan skapa SMS-grupper där abonnenter själva kan lägga till (och ta bort) sitt nummer. Med denna funktion aktiv så läggs mobilnummer till i vald lista när SMS kommer in via prefix/nummer.

Automatiska svar

Man kan skapa regler för automatiska svars-SMS. Man kan också ange ett svars-SMS som skall skickas då avregistrerings-SMS tas emot.

Redigera prefix & egna nummer »

API

Pixie have a REST-API if you want to integrate sending and receiving SMS capability in your own system.
(If your solution allready uses the old http-API, and don't want to change you API-implementation, you can still use it towards the new platform, see here.)
Start sending and receiving SMS is easy and is done in two steps:

 • 1. Request access token Go to https://app.pixie.se/#settings/general. General settings section "API". Click on button "Create token". Pixie will generate the token that will be available until you'll revoke it.
 • 2. Send the HTTP POST request via Pixie API (with bearer token in Authorization header).
Click here Full API documentation.

Send request

Below is an example of how it works. For a complete and detailed documentation, click here
Create the HTTP POST request to https://app.pixie.se/api/v2/sms with body.


 • sender - the sender name or number of the SMS.
 • SMS sender (as shown in receiver phone). May be a phone number or a alphanumeric text. - Phone number: only digits, eg 46735328355 (International format). - Alphanumeric: Valid characters are a-z, A-Z and 0-9 (no å,ä or ö).
 • message - the SMS message.
 • Message text. Text may contain max 1000 characters. NOTE: This may result in multiple SMS (if text is > 160 chars), where each SMS-part is charged.
 • recipients - the list of phone numbers. Phone number should be a string.
 • Number shall be in international format, eg +46717787875.

      
	POST https://app.pixie.se/api/v2/sms
	Content-Type: application/json
	Authorization: Bearer YourTokenGoesHere123

	{
		"sender": "John Doe",
		"message": "Hello from API!",
		"recipients": ["+nnnnnnnnnnnn", "+nnnnnnnnnnnn"]
	}
    

Emojis, chinese and other languages

It is possible to send any characters and symbols in an SMS, such as emojis, chinese, russian etc. Note that this will affect a single SMS max length. If a character is not within GSM-7 character set, SMS has to be sent as UNICODE. UNICODE SMS has a max length of 70 characters, while GSM-7 SMS can fit up to 160 characters. In any case, the parts are sent individually, but put together in the receiving handset, presented as a complete message.
Example of a valid SMS, but that will be coded as UNICODE, hence having a max length of 70 characters per SMS part.

      
	{
		"sender": "John Doe",
		"message": "Hello from API. russian:русский, chinese:中國人🙂",
		"recipients": ["+nnnnnnnnnnnn", "+nnnnnnnnnnnn"]
	}
      

If using unicode when sending symbols, read here if you're not familiar with it: String Escape Sequences
Here is a list of emoji unicodes

Example of message sending emojis in unicoding (both utf-32 and utf-16)

      
	{
		"sender": "John Doe",
		"message": "Grinning face: \U0001F600 Heart \u2665",
		"recipients": ["+nnnnnnnnnnnn", "+nnnnnnnnnnnn"]
	}
      

Response

If everything goes well, you should get a response which looks similar to this:

 • id - the campaigns id.
 • smsCount - Total number of SMS part. Depends on number of recipients and SMS-parts per rec.
 • totalCost - Total cost of campaign in SEK
    
    {
      "id": 172122,
      "smsCount": 2,
      "totalCost": 0.6800
    }
      

Response can contain more detailed info on failed sms, check complete API documentation.

Receiving incoming SMS and delivery status (of sent SMS)

Apart from sending SMS, you can also receive incoming SMS using API. This can be done either by registering a web hook url in settings, or fectching them, using a GET call.

 • 1. Incoming via webhook. Go to https://app.pixie.se/#settings/general. General settings section "Webhook", and enter a webhook url that should be called for incoming SMS (and/or deliver status for outgoing SMS).
 • 2. Get incoming using a http-get call. Get all new incoming SMS (and/or deliver status for outgoing SMS) Create the HTTP GET request to https://app.pixie.se/api/v2/sms/stream
Full API Documenation

Wether you use the webhook or get method to get incoming sms or status, data is structure like this:

 • kind - Defines type of the data. Possible values incoming (incoming SMS) outgoing (SMS-delivery status).
 • id - Unique identifier
 • sender - Sender phone number
 • recipient - Recipient phone number
 • text - Text
 • timestamp - Total cost of campaign in SEK
 • prefix - Incoming SMS prefix. (incoming SMS only).
 • status - If smsType is "outgoing", outgoingStatus contains delivery status
    
    {
      "kind": "incoming",
      "id": 2593321,
      "sender": "+46701740605",
      "recipient": "+46060570174",
      "text": "This is an incmoing SMS via my virtual mobile number 46060570174",
      "timestamp": "2023-06-15T10:23:55+0000"
    }
      
    

Migrering från gamla till nya systemet

Pixie har utvecklat och lanserat en helt ny plattform. Anledningarna är många. Ökat stabilitet, säkerhet, prestanda, men också flera nya funktioner och finesser. Oavsett om du tidigare har skickat SMS via webben, epost eller API, så kan du som kund enkelt nyttja den nya systemet. Läs här hur just du flyttar in i nya miljön enklast.