Migrering till nya plattormen

Pixie har utvecklat och lanserat en helt ny plattform. Anledningarna är många. Ökat stabilitet, säkerhet, prestanda, men också flera nya funktioner och finesser. Oavsett om du tidigare har skickat SMS via webben, epost eller API, så kan du som kund enkelt nyttja den nya systemet. Läs nedan hur just du flyttar in i nya miljön enklast.

Migrering av själva kontot

Oavsett hur du hittills har skickat dina SMS, måste själva kontot först migreras till nya plattformen. Observera att miljöerna är helt separerade, och att du även i forsättningen kan logga in i den gamla miljön. Båda fungerar parallellt. Endast fakturering är gemensam.
Detaljerad funktionsbeskriving & jämförelse ».
Att starta upp kontot i nya plattformen är gjort på en minut, du går bara till inloggningen och anger dina gamla kontotuppgifter. Du kommer därefter att få välja vilka uppgifter du vill ta med dej till nya plattformen. I migreringen följer allt med, kontakter, blockerade/opt-out-nummer etc.
Inloggning till nya plattformen.

Jag skickar via portalen på hemsidan

Har du bara migrerat kontot enligt ovan, så är du faktiskt helt klar. Det är bara att logga in och skicka precis som vanligt.
Inloggning till nya plattformen.

Jag skickar SMS via epost

Vi har utvecklat en i princip identisk E-post-till-sms funktion i nya plattformen. Men du måste själv konfigurera upp det i nya plattformen. Dessutom skickar sedan med domänen @emailsms.se efter numret, istället för @pixie.se. Du kan i lugn och ro först sätta upp emailadresser etc som i gamla systemet och testa, då systemen är helt oberoende av varandra, och kan användas parallellt vid en övergång.
Här konfigurerar du E-post-SMS i nya portalen.

Jag skickar via ett annat system, tex besöks-, medlems-, logistiksystem

Om man i ert system anger kontouppgifter hos Pixie med ett kontoid samt lösenord, och vill flytta in i nya plattformen, gör så här:
1. Börja med att skapa ett konto i nya systemet enligt ovan.
2. Skapa API-token: Gå till Inställlningar/Användare, sektion "API Access". Klicka "Get key".
3. I din nuvarande inställningar i systemet, ersätt värdet för kontoid/kontonumret med tomt värde, alernativt värdet restapi om du inte kan ange ett tomt värde. Ersätt lösenordet med ditt API-token som genererades i punkt 2.

Nu omdirigeras anropen till nya systemet.
Obs, Pixie ansvarar inte för att api-tag (som ersätter lösenordet), får plats i systemets inställningar, kolla med ert systems support först, eller se till att du har dina gamla uppgifter till hands om du behöver ange dem igen.

Jag skickar via Pixies http-API

Vi har utvecklat ett nytt REST-API. Att byta till detta API har sina fördelar. Högre säkerhet, bättre återkoppling etc. Men du kan fortsätta med det gamla API:et och ändå skicka mot nya systemet via vår API-proxy.
Det finns dock vissa begränsningar med denna lösning, vissa felkoder i nya systemet har vi fått mappa mot gamla felkoder eller felkod "unknown error".
1. Börja med att skapa ett konto i nya systemet enligt ovan.
2. Skapa API-token: Gå till Inställlningar/Användare, sektion "API Access". Klicka "Get key".
3. I din nuvarande konfiguration/kod, ersätt värdet för parameter account (kontonumret) med tomt värde, alernativt värdet restapi om du inte kan ange ett tomt värde. Ersätt lösenordet, pwd, med ditt API-token som genererades i punkt 2.

Nu omdirigeras anropen till nya systemet.
Exempel:

https://pixie.se/sendsms?account=&pwd=eyJhbGciOiJIUzI1N ...

Jag tar emot SMS via virtuellt nummer

Migrera först kontot enligt ovan till nya plattformen. Dina virtuella nummer följer med, men har du konfigurera regler i gamla systemet, så följer de inte med. Däremot kommer du nu se inkommande SMS i båda systemen. Nu kan du sätta upp motsvarande regler i nya, tex, vidarbefordran, auto-svar etc. När du ser att det fungerar tar du bara bort motsvarande regel i gamla systemet.

Jag tar emot SMS via prefix

Migrera först kontot enligt ovan till nya plattformen. Prefix måste flyttas in i nya systemet av vår support. Kontakta oss när du är redo. Vi flyttar in prefix samt eventuella reglar kopplade till prefixet.