Underleverantörer / partners

Nedan är Pixie Datas underleverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträden enligt GDPR. Pixie Data AB har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer. Observera att endast leverantörer som i något avseende hanterar personuppgifter är listade. Utöver dessa underleverantörer finns delar av Pixies system och tillhörande data i Googles servermiljö i Belgien.

LeverantörInformation
Generic Mobile AB Messaging Provider, Stockholm, Sweden
Sinch Sweden AB Messaging Provider, Stockholm, Sweden
Link Mobility AS / ViaNett AS Messaging Provider, Oslo, Norway